Positionering och gasstyrka av lustgas

Barnmorskans position i skolparty rummet under användning av Lustgas är
betydande inverkan på exponeringen. Koncentration av Lustgas i rummet
det är högst omedelbart i kvinnans utandning och koncentrationen minskar ju längre bort från den kvinna som föds. Arbeta bakom eller på sidan av en förlossningskvinna utsätts för mindre
för Lustgaskoncentrationer (figurerna 8 och 9).
Styrkan hos den Lustgas som används är också viktig. Med en lägre styrka är koncentrationen av Lustgas i luften i rummet också lägre.
Optimal användning av utrustning
Det bör finnas tydliga anvisningar om användning och underhåll för utrustningen.

Se mera på: https://Lustgasakuten.sehttps://billigastlustgas.se/https://billiglustgas.se/https://lustgastub.se/https://lustgasbilligt.se/https://lustgasbutiken.se/ samt https://lustgasexpressleverans.se/http://lustgastuber.se/https://lustgashemleverans.se/https://lustgasstockholm.se/https://lustgaspatroner.nu/.


Både barnmorskan och kvinnan som föder måste vara noggrant bekanta med korrekt användning av dispensern. Borttagningssystem som fungerar
endast vid korrekt användning. Dispenseringsanordning till salu (Aga)
Ventyo) avlägsnande är baserad på utandning av den kvinna som föder
lustgasen aktivt (blåser) i masken, vilket gör att avlägsnandet öppnas. Utan luftflödet från utandningen fungerar inte extraktionen. Användning av lustgas
efter stopp fortsätter födelsekroppen att släppa ut
utandas med Lustgas. Därför optimal:,