Vad är en vpn-tunnel

Ett virtuellt privat nätverk (VPN) utökar ett privat nätverk över ett offentligt nätverk, vilket gör det möjligt för användare att skicka och ta emot data som om enheten som används var direkt ansluten till det interna privata nätverket. Den här tekniken skapades för att fjärranvändare ska kunna komma åt företagsprogram och resurser. Först utvecklades 1996 av en Microsoft-ingenjör, peer-to-peer tunneling protokoll (PPTP) som scenen för utvecklingen av den moderna VPN. Sedan dess har många olika typer av VPN-tekniker dykt upp, och alternativen är fortfarande relativt olika när det gäller hosting, protokoll och kryptering.

Men grunderna förblir desamma: En VPN skapas genom att upprätta en virtuell point-to-point-anslutning med hjälp av dedikerade anslutningar, virtuella tunnelprotokoll eller trafikkryptering; och VPN-användare använder autentiseringsmetoder, inklusive lösenord eller certifikat, för att få tillgång till VPN.
Läs NetMotion recensioner på G2
VPN-tunneln

I datornätverk är ett tunnelprotokoll en kommunikationsmetod som gör det möjligt för data att flytta från ett nätverk till ett annat. Den här processen gör det möjligt att skicka privat nätverkstrafik över ett offentligt nätverk (till exempel Internet), med hjälp av en process som kallas inkapsling. Ett tunnelprotokoll fungerar med hjälp av datadelen av ett paket (nyttolasten) för att bära de paket som faktiskt tillhandahåller tjänsten.